Ścieżka rozwoju przedsiębiorstwa poprzez nabycie bądź połączenie z podmiotem o podobnym lub komplementarnym profilu działania może znacząco przyspieszyć wzrost wartości Spółki. Sprzedaż całości czy też części przedsiębiorstwa może uwolnić środki niezbędne na inne cele inwestycyjne.
Capital One Advisers współpracuje z międzynarodowymi profesjonalnymi doradcami M&A, specjalizującymi się w transakcjach połączeń, przejęć oraz sprzedaży przedsiębiorstw na całym świecie. Kooperujemy między innymi z indywidualnymi firmami zrzeszonymi w globalnej organizacji M&A Worldwide Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom dostęp do inwestorów strategicznych w skali globalnej.„Przygotowując się do przejęcia innej firmy obawialiśmy się niekończących się negocjacji i formalności. Nawiązując współpracę z Capital One Advisers oczekiwaliśmy, że doradcy pomogą nam w tym żmudnym procesie. Okazało się, że dzięki ich zaangażowaniu sfinalizowaliśmy transakcję o wiele szybciej. Ponadto, eksperci Capital One Advisers ułatwili nam sfinansowanie przejęcia.”
TOMASZ ŻURAŃSKI
Prezes Zarządu Grupy Vectra S.A.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części naszym zadaniem jest przeprowadzenie analizy i zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji. Opracowujemy harmonogram procesu sprzedaży, po czym w oparciu o posiadane kontakty międzynarodowe i wyspecjalizowane narzędzia komunikacji w transakcjach M&A, poszukujemy potencjalnych nabywców o wymaganym profilu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji projektowej (Memorandum Inwestycyjnego). Konieczna jest analiza ekonomiczno-finansowa (tzw. vendor due diligence) w oparciu o zbudowany w ścisłej współpracy z Klientem model finansowy prognozujący wyniki Spółki w okresie od trzech do pięciu lat. To wszystko pozwala nam sporządzić wycenę Spółki, jednak na tym nie kończy się rola doradcy obsługującego transakcje M&A.. Prowadzimy nadzór nad procesem „due diligence” (badania Spółki przez potencjalnego nabywcę) oraz doradzamy podczas negocjacji – nasz aktywny udział w nich zwieńczony jest przygotowaniem Term Sheet (Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji). Ostatnim – zasadniczym – etapem jest wynegocjowanie i doradztwo przy zawarciu umowy sprzedaży.

Usługi doradcze przy transakcji połączenia z innym podmiotem lub transakcji kupna/przejęcia przedsiębiorstwa obejmują cały proces przygotowawczy, wycenę spółek (w przypadku połączenia by określić tzw. parytet wymiany), organizację i nadzór nad procesem „due diligence”, merytoryczną koordynację prac biegłych rewidentów i doradców prawnych w transakcji, doradztwo podczas negocjacji. W finalnej fazie doradzamy przy zamknięciu transakcji połączeniowej czy też ostatecznym wynegocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej.

Oferujemy także specjalistyczne usługi w zakresie transakcji wykupu lewarowanego długiem (LBO) oraz wykupu menedżerskiego (MBO, MBI). Przygotowujemy strukturę transakcji i weryfikujemy parametry ekonomiczne, sporządzamy Memorandum Inwestycyjne, aranżujemy finansowanie zewnętrzne w formie długu lub kapitału własnego od instytucji finansowej. W transakcji MBO naszym zadaniem jest zdefiniowanie relacji wewnątrz grupy menedżerskiej w kontekście powołania wehikułu inwestycyjnego, przygotowanie oferty oraz reprezentowanie grupy menedżerskiej w negocjacjach z właścicielem i instytucją finansową. Do nas należy pełne koordynowanie prac podmiotów zaangażowanych w finalizowanie transakcji (doradców prawnych i podatkowych oraz instytucji finansujących).

Korzystna alternatywa dla rozwoju organicznego

Gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu bariery dalszego organicznego wzrostu, a sytuacja konkurencyjna wymusza podjęcie niestandardowych działań, istnieją przesłanki do przeprowadzenia transakcji kapitałowej, takiej jak połączenie, zakup podmiotu z rynku i przystąpienie do budowy grupy kapitałowej lub sprzedaż akcji czy udziałów spółki.

Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu spójnej strategii rozwoju łączącej te transakcje z ich długofalowym wzrostem. Przygotowujemy analizy poprzedzające sprzedaż, połączenie bądź wykup, doradzamy w zakresie źródeł finansowania. Wspieramy i nadzorujemy proces efektywnego przeprowadzenia transakcji. Doradzamy również w specyficznych procesach transakcyjnych, takich jak wykup lewarowany (ang. LBO – Leveraged Buy Out) lub wykup menedżerski (ang. MBO – Management Buy Out; MBI – Management Buy In).

 

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.