Wycena Spółki może służyć różnym celom, w tym transakcjom kupna i sprzedaży, przeprowadzeniu oferty na rynku publicznym i niepublicznym, ocenie możliwości finansowania rozwoju długiem, czy podjęciu strategicznych decyzji właścicielskich.

W procesie wyceny przedsiębiorstw stosuje się różnorodne metody wyceny, które dzieli się ogólnie na: metody dochodowe, bazujące na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości, porównawcze, wykorzystujące m.in. wskaźniki i mnożniki cenowe czy notowania giełdowe (tzw. metody rynkowe), oraz majątkowe, opierające się na wycenie składników majątku Spółki.

Praktyka pokazuje, że nie ma jednej uniwersalnej metody wyceny, która stałaby się standardem pasującym do wszystkich możliwych wariantów sytuacji i rozwoju spółki, towarzyszących im ryzyk i ich wpływowi na wartość przedsiębiorstwa.
Dlatego w dokonywanych wycenach bierzemy pod uwagę takie elementy jak faza rozwoju spółki, jej wielkość i branżę w której działa, stopień kontroli przez różnych interesariuszy (pakiety mniejszościowe lub kontrolne), płynność i stopień zbywalności akcji lub udziałów przedsiębiorstwa, jak i potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania przez inwestora strategicznego. Na podstawie tych założeń przygotowujemy wycenę kilkoma metodami i szacujemy widełkową wartość Spółki, która służy jako punkt wyjścia do dalszych negocjacji z zainteresowanymi podmiotami w transakcji.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.