Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Najnowsze transakcje

12 maja w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM współorganizowana przez Capital One Advisers

 |  capone

W Konferencji uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli firm oraz organizacji, w tym 50 ekspertów M&A z blisko 40 krajów świata, którzy dyskutowali o globalnych trendach w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektach transakcji transgranicznych.

W dyskusjach panelowych bankierzy inwestycyjni, zagraniczni i polscy inwestorzy oraz specjaliści branżowi skupili się na:

  • globalnych trendach M&A,
  • skutecznej realizacji transgranicznych projektów przejęcia spółki,
  • kluczowych czynnikach sukcesu przy transakcjach M&A – w tym zakresie poruszane były m.in. tematy związane z wyceną przedsiębiorstwa i aspekty dotyczące due diligence,
  • dobrych praktykach M&A,
  • znaczeniu aspektów kulturowych w procesie integracji po zamknięciu transakcji oraz wpływie tych czynników na przebieg tego procesu.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić kraj, w którym nie obserwuje się procesów akwizycyjnych. Tylko w ramach firm działających w M&A Worldwide Network w 2015 r. przeprowadzono 423 transakcje o łącznej wartości 3 mld USD. Skala zrealizowanych projektów klarownie obrazuje mnogość przedsięwzięć związanych z przejęciem, sprzedażą i łączeniem spółek. Liczba projektów M&A wzrasta dzięki polepszającym się ciągle warunkom ekonomicznym oraz konkurencyjnym źródłom finansowania. Ponadto transakcje napędzane są poprzez poszukiwanie synergii kosztowych i wydajności na drodze konsolidacji mówi Anna Domeredzka, partner zarządzający, wiceprezes Capital One Advisers.

Podczas konferencji praktycy zgodnie stwierdzili, że szansą na rynku M&A są transakcje transgraniczne, co zostało ciekawie zaprezentowane i potwierdzone historiami sukcesu konkretnych przedsiębiorstw.

Najważniejszymi elementami determinującymi sukces transakcji są przede wszystkim: zapewnienie ciągłości biznesu, znalezienie i wykorzystanie synergii, utrzymanie klientów, ale przede wszystkim ludzi, a co za tym idzie ich kompetencji. Podczas wszystkich naszych transakcji nie mogliśmy sobie pozwolić na utratę klientów czy pracowników – mówił Tomasz Hanczarek, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Work Service SA.

Firma Work Service jest idealnym odzwierciedleniem panującego trendu – polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej działają na dojrzałych rynkach zagranicznych. Nasze doświadczenie pokazuje, że polskie firmy wchodzą już nie tylko na rynki wschodnie, ale także coraz aktywniej zaczynają podbijać kraje Europy Zachodniej. W realizowanych procesach transakcyjnych wykazują zdeterminowane podejście, co daje im szansę na budowanie wartości w szybkim tempie – mówi Grzegorz Piechowiak, partner zarządzający JP Weber, będącego współorganizatorem Konferencji.

Największą i najciekawszą dyskusję wywołały jednak aspekty kulturowe, które są niezmiernie istotne w transakcjach międzynarodowych. Bieżąca współpraca z zagranicznymi inwestorami pokazuje nam jak wrażliwy jest to czynnik w każdej organizacji i jak tożsamość narodowa wpływa i definiuje zachowania w organizacjach – podkreśla Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o..

Patronami Konferencji były Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej