Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Najnowsze transakcje

Capital One Advisers na konferencji „Ład informacyjny na NewConnect”

 |  capone

18 lutego 2010 roku na organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Radę Ładu Informacyjnego konferencji „Ład informacyjny na NewConnect” w roli prelegenta wystąpił Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect. Tematem jego wystąpienia oraz prezentacji były zadania Autoryzowanego Doradcy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki z NewConnect. Marcin Duszyński brał również udział panelu dyskusyjnym: „Autoryzowany Doradca – rzeczywiste wsparcie czy jedynie czynnik kosztotwórczy?”.
Cieszy nas, że Prezesi dwóch naszych Klientów (Centrum Klima oraz Krynicki Recykling), którzy także zabierali głos w dyskusji, bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat swoich doświadczeń współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

„Podnoszenie standardów postępowania Emitentów i Autoryzowanych Doradców NewConnect sprzyjać będzie ciągłemu rozwojowi rynku oraz będzie narzędziem zwiększania efektywności całego rynku kapitałowego, co bezsprzecznie przyczyni się do zwiększenia wartości spółek publicznych notowanych na NewConnect oraz jakości usług oferowanych przez ich Autoryzowanych Doradców” skomentował Marcin Duszyński.

 

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej