Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Najnowsze transakcje

Eskimos S.A. inwestuje w produkcję dzięki środkom pozyskanym w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej przy pomocy Capital One Advisers

 |  capone

Eskimos S.A. rozpoczyna proces wydatkowania środków pozyskanych z emisji akcji. W lipcu 2010 Spółka zakończyła ofertę prywatną akcji serii C, w wyniku której pozyskała 0,6 mln PLN.
Kwota około 600 tys. PLN zostanie jeszcze w I kwartale 2011 roku przeznaczona na zakup wielofunkcyjnego urządzenia pakującego mrożone owoce i warzywa. Urządzenie jest obecnie projektowane dla Spółki tak, by móc zapewnić dwukrotny wzrost wydajności linii pakującej nawet do 100 opakowań na minutę, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat materiału powstających w wyniku procesu pakowania. Oddanie sprzętu do użytkowania przez Emitenta planowane jest na koniec marca bieżącego roku.
„Decyzja o inwestycji w nowoczesny sprzęt związana jest ze wzrostem pozyskiwanych nowych zamówień oraz podąża za oczekiwaniami naszych klientów w zakresie otrzymania najwyższej jakości produktu w nowoczesnym opakowaniu. Umożliwi to Spółce rozpoczęcie bardziej wydajnej produkcji na większą skalę, przy skróceniu czasu pracy i minimalizacji odpadów. Wprowadzone usprawnienie będzie miało bezpośrednie przełożenie na obniżenie jednostkowego kosztu obsługi i materiału co będzie miało pozytywny wpływ naszą konkurencyjność na rynku.” – mówi Stanisław Sulima, Prezes Zarządu Eskimos S.A.
Inwestycja ma znaczenie dla zwiększenia mocy wytwórczych Eskimos S.A. i jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju poprzez zwiększaną wydajność produkcji oraz podnoszenie jakości produktów. Według informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym Emitenta opublikowanym w sierpniu 2010 r. pierwotnie środki z emisji akcji serii C miały zostać przeznaczone na działania rozwojowe i prowzrostowe. Inwestycja wpisuje się w realizację tych celów.
„Obecnie skupiamy się równolegle na działaniach akwizycyjnych. Podstawowy cel emisyjny będzie realizowany w przyszłości. Od kilku miesięcy analizujemy i prowadzimy rozmowy z kilkoma producentami spełniającymi nasze oczekiwania co do potencjału produkcyjnego i lokalizacji bazy surowcowej.”- mówi Stanisław Sulima.
W dniu 18 sierpnia 2010 r. instrumenty finansowe Eskimos S.A. zadebiutowały na rynku NewConnect. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o.

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej