Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Najnowsze transakcje

Giełda poprawia NewConnect

 |  capone

W najbliższy poniedziałek władze GPW poinformują o planowanych zmianach przepisów obowiązujących na rynku dla małych spółek. W grę wchodzą nowe kary regulaminowe oraz doprecyzowanie, co ma zawierać dokument informacyjny.

Giełda Papierów Wartościowych ogłosi w poniedziałek zmiany regulacji dotyczących rynku NewConnect. Szczegóły, na czym polegać ma reforma, utrzymywano w tajemnicy. Wiadomo, że chodzi o takie zaostrzenie przepisów, aby poprawić reputację rynku wśród inwestorów i bezpieczeństwo obrotu.

Na inną kwestię zwraca uwagę Marcin Duszyński, prezes Capital One Advisers. – Bardziej transparentny powinien być proces obejmowania przez Autoryzowanych Doradców nowych emisji akcji spółek w okresach bezpośrednio poprzedzających debiut – tłumaczy. Podkreśla także, że dobrze, aby przyjmowaniem wpłat na akcje oferowane w ofertach prywatnych zajmowały się domy maklerskie, co zapobiegłoby problemom ze zwrotami, gdyby emisja nie doszła do skutku.

Źródło: PARKIET

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej