Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Najnowsze transakcje

Nowatorska technologia monitorowania pracy serca wejdzie na NewConnect

 |  capone

Medicalgorithmics S.A. – innowacyjna polska spółka działająca z powodzeniem na amerykańskim rynku telediagnostyki kardiologicznej poprzez monitorowanie pracy serca w czasie rzeczywistym ogłosiła plany upublicznienia. Debiut nastąpi w III kwartale 2011 r. Poprzedzi go oferta prywatna kierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz wybranych inwestorów indywidualnych. Medicalgorithmics S.A. jest producentem najbardziej zaawansowanego technologicznie na świecie systemu do zdalnej diagnostyki kardiologicznej o nazwie PocketECG oraz dostawcą technologii i usług wspierających korzystanie z tego systemu na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy. Działalność badawczo – rozwojowa oraz produkcja prowadzona jest w Polsce, natomiast sprzedaż systemu spółka realizuje przede wszystkim na rynku Stanów Zjednoczonych. System PocketECG wyprzedza urządzenia konkurencyjne dzięki unikatowym rozwiązaniom technologicznym pozwalającym na prowadzenie najdokładniejszej diagnostyki. Produkt wzbudził ogromne zainteresowanie i zaufanie lekarzy elektrofizjologów – w ciągu roku system PocketECG został zaimplementowany w ponad 150 placówkach medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych.
Dzięki skutecznej ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych wartość przychodów ze sprzedaży produktu w 2010 r. (pierwszy rok szerokiej komercjalizacji systemu PocketECG) wyniosła 4,11 mln PLN a całkowite przychody wyniosły 4,79 mln zł, przy osiągnięciu zysku netto w wysokości 1,75 mln PLN. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2011 r. wykazały dalszą wysoką dynamikę wzrostów (52%) w stosunku do okresu porównawczego roku poprzedniego. Spółka planuje osiągnięcie w 2011 roku wyniku netto na poziomie 2,79 mln PLN. Debiut Medicalgorithmics S.A. na rynku NewConnect przewidziany jest na III kwartał 2011 r. Poprzedzi go oferta prywatna akcji realizowana w połowie czerwca przez autoryzowanego doradcę spółki – Capital One Advisers.
„Biorąc pod uwagę wysoką dynamikę przychodów oraz rentowność działalności, a do tego ogromny potencjał wzrostu wartości fundamentalnej i unikatowy na skalę światową produkt i model biznesowy, myślę że należy oczekiwać wysokiego poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem akcji Spółki po wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect – zwłaszcza, że Spółka nie tylko posiada wiodącą na świecie technologię, ale potrafi skutecznie sprzedawać swoje produkty i usługi na najbardziej chłonnym rynku medycznym na świecie” – prognozuje Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers.

Źródło: medicalgorithmics.com

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej