Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Najnowsze transakcje

Pekabex sfinalizował zakup Ergon za 49,81 mln zł

 |  capone

Pekabex Inwestycje II – spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex – zawarła umowę zakupu przedsiębiorstwa spółki Ergon Poland za 49,81 mln zł netto, w związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zawieszających, podała spółka.

„Przedmiot nabycia obejmuje zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych związany z zakładem produkcyjnym położonym w Badowo Mściskach, w podwarszawskiej gminie Mszczonów, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz sprzedaży betonowych elementów sprężonych i zbrojonych (prefabrykatów), który stanowiła przedsiębiorstwo sprzedającego” czytamy w komunikacie.

„Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła łącznie 49 806 624,36 zł netto, tj. 45 100 000,00 zł netto powiększone o kwotę 4 706 624,36 zł netto odpowiadającą szacunkowej wartości zapasów w dniu zawarcia umowy. Łączna cena sprzedaży przedsiębiorstwa powiększona o podatek VAT wyniosła 60 807 725,39 zł brutto” – czytamy dalej.

Cena sprzedaży została sfinansowana częściowo ze środków własnych grupy Pekabex oraz częściowo z kredytu w kwocie 30 mln zł udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas. Zgodnie z umową, cena sprzedaży może ulec zmianie, w wyniku ustalenia ostatecznej wartości zapasów, co nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, podano również.
„W opinii zarządu emitenta, nabycie przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię konsekwentnej ekspansji na rynku krajowym i pozwoli wzmocnić pozycję Grupy Pekabex w rejonie Polski centralnej i wschodniej” – podsumowano w komunikacie.

Umowa przedwstępna została zawarta w lipcu 2015 r. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione było od spełnienia dwóch warunków zawieszających: uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przedstawienia przez sprzedającego określonych dokumentów potwierdzających stan faktyczny i prawny przedsiębiorstwa przedstawiony przez sprzedającego w toku badania due diligence.

W sierpniu ub.r. Pekabex złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie części mienia Ergon Poland.
Pekabex i Ergon prowadzą działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i sprzedaży betonowych elementów prefabrykowanych, głownie na terenie Polski. Pekabex stoi na czele Grupy Pekabex, natomiast Ergon należy do Grupy CRH.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech grupa prowadzi ponadto działalność usługową. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2015 r.

Źródło: MONEY.PL

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej