Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Doniesienia ze świata biznesu

10 kluczowych źródeł tworzenia wartości po fuzji

 |  capone

W wysoce wymagającym świecie fuzji i przejęć można by pomyśleć, że ukończenie transakcji to cel końcowy. Jednak doświadczeni gracze rozumieją, że prawdziwy sukces tkwi w wartości stworzonej po zakończeniu transakcji. To moment, kiedy poznajemy rzeczywistość, dlatego kluczowym elementem jest dobrze przemyślana strategia połączenia po fuzji. Poniższa lista ukazuje dziesięć najważniejszych źródeł tworzenia wartości po fuzji. Stanowi ona przypomnienie, że umowa M&A nie dotyczy jedynie ceny transakcji, ale także wartości długoterminowej, którą odblokowuje.

Efektywność operacyjna: Synergia może wynikać z połączenia funkcji operacyjnych – eliminacji powielania w dziale administracyjnym, produkcji, zarządzaniu łańcuchem dostaw, itp. Poprawia to wydajność i może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów.

Synergia finansowa: Koszt kapitału może się zmniejszyć dzięki wykorzystaniu korzyści skali w pozyskiwaniu funduszy, poprawionych ratingów kredytowych, korzyści podatkowych i lepszej zdolności zadłużenia.

Transfer wiedzy i technologii: Poprzez zintegrowanie różnorodnych baz wiedzy i zdolności technologicznych, firmy mogą zwiększyć potencjał innowacyjny, tworząc nowy strumień wartości.

Dostęp do rynku: Rozszerzenie działalności na nowe rynki lub pogłębienie obecności na istniejących rynkach stwarza nowe możliwości wzrostu przychodów.

Przyspieszenie strategii wzrostu: Przejęcia mogą umożliwić szybszy dostęp do nowych produktów, usług lub rynków, pomagając nabywcy przyspieszyć realizację swoich celów strategicznych.

Pozyskiwanie talentów: Przejęcia mogą wprowadzić nowe talenty, ekspertów i liderów, którzy mogą generować wartość w organizacji nabywcy.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych: Przejęcie firmy z niewykorzystanymi aktywami może natychmiast zwiększyć zdolność produkcyjną nabywcy i wolumen działalności biznesowej.

Wzmacnianie marki: Dobrze ugruntowana marka może poprawić reputację nabywającej firmy, wspomagając pozyskiwanie i utrzymanie klientów.

Dywersyfikacja: Dywersyfikacja linii biznesowych lub obecności geograficznej nabywcy może zmniejszyć ryzyko i poprawić odporność.

Przewaga konkurencyjna: Fuzje i przejęcia mogą usunąć konkurenta z rynku, zabezpieczyć kluczowe aktywa lub stworzyć bariery wejścia, wzmacniając pozycję konkurencyjną nabywcy.

Sukces fuzji i przejęć wykracza poza samą umowę początkową. To złożony, długoterminowy proces, który wymaga strategicznego planowania, ostrożnej realizacji i ciągłej optymalizacji. Połączenie po fuzji i przejęciu to prawdziwe wyzwanie i możliwość. Pamiętaj, że wartość nie ogranicza się tylko do ceny – chodzi o potencjał odblokowany poprzez połączenie dwóch podmiotów.

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej