Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Ekobet Cementy Sp. z o.o.

www.ekobet.waw.pl

Ekobet Cementy Sp. z o.o. jest jednym z wiodących dostawców spoiw uszczelniających i spoiw drogowych dla budownictwa infrastrukturalnego oraz kubaturowego. Spółka prowadzi działalność z wykorzystaniem trzech zakładów produkcyjnych w Polsce. Ekobet Cementy dostarcza spoiwa oraz cementy do klientów w całym kraju. Oferta produktowa Ekobet Cementy skierowana jest do firm budowlanych oraz produkcyjnych. Spółka wytwarza i sprzedaje około 200 tys. ton produktów rocznie.

W 2019 roku doradzaliśmy właścicielom Ekobet Cementy Sp. z  o.o. w sprzedaży 100% udziałów do międzynarodowego inwestora branżowego. Sprzedającymi były fundusze inwestycyjne oraz osoby prywatne.

Wartość transakcji nie została ujawniona.